Kom og utforsk spa-hotellet Levitunturi, du er velkommen!

Som vår gjest vil du ikke bare få overnattingsmuligheter av høyeste kvalitet, men også muligheten til å nyte det store utvalget av tjenester fra Laplands største hotell. Alle fordeler og tjenester, som f.eks. Spa Water World og Barnas lekehus er gratis for hotellets gjester. Hos oss er moro alltid inkludert!

-Spa-hotellets personale-